Aoc architekti
Janovského 31
170 00 Praha 7
+420 777 194 071kancelar@aoc.archi

číslo autorizace ČKA 03548

IČO: 6931 9553
DIČ: CZ 7208159904
bankovní spojení:
Česká Spořitelna
Vítězné náměstí 9, 16042 Praha 6
číslo účtu: 147593349/0800

Facebook Instagram