Koncertní sály

Disertační práce na FA ČVUT, 2012

Rozhovor

Pokus o Paměť / rozhovor s Emilem Přikrylem

Koncertní sály

Disertační práce na FA ČVUT, 2012

Revoluční ulice

Koncepční studie pro IPR Praha, 2018

Cesta pro kámen do Číny

Text pro časopis INTRO #04 Kámen