STUDIE ÚPRAV MALOSTRANSKÉHO NÁMĚSTÍ

Malostranské náměstí je monumentální a mnohovrstevnatý prostor plný dynamiky i bezčasí. Myslíme ho zároveň jako náměstí české, židovské, německé, italské i rakouské. Je to prostor nostalgický, ovládaný exaltovanou energií baroka a naplněný civilním ruchem. Objem chrámu Sv. Mikuláše ve stínu Hradčanského panoramatu, podpořený domem profese a obklopený shromážděním různě velkých paláců vytváří neobyčejně bohatou měřítkovou škálu. Tuto škálu navrhujeme doplnit v jejích nejnižších polohách – v měřítku mobiliáře, drobné architektury i dlažby náměstí.

LOKALITA:
Malostranské náměstí, Praha 1

DATACE:
2014

SOUTĚŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Josef Choc, Václav Malina, Richard Pozdníček, Vojtěch Ružbatský,
Tereza Březovská, Filip Rašek, Petra Moravcová, Tomáš Cirmaciu, Miroslava Mayerová, Prokop Císler

VIZUALIZACE:
Aoc