STUDIE REKONSTRUKCE HOTELU/VYSÍLAČE JEŠTĚD

Studie vychází z maximální snahy zachovat původně zamýšlený charakter stavby a optimalizovat její provoz. Do domu vkládáme novou komunikaci a minimálními zásahy upravujeme vnitřní cirkulaci. Pohyb návštěvníků je díky tomu nezávislý na zasklení ochozu a umožňuje odstranění Daliborky. V základní variantě navrhujeme úplné odstranění nepůvodního zasklení ochozu tak, jak je požaduje SHP, ale chápeme jeho praktický význam a je možné jej na základě rozhodnutí komise a po dohodě s provozovatelem doplnit v rozšířené variantě. Provozní řešení cirkulace uvnitř domu nebude tímto rozhodnutím ovlivněno. Stavbu a interiér upravujeme do ideálního původního stavu, pokud je to možné. Dále doplňujeme „měkké vrstvy” – grafiku, propagaci, vizuální komunikaci atd. tak, aby byl dosažen konzistentní a nadčasový Gesamtkunstwerk.

LOKALITA:
Horský hotel a vysílač Ještěd, Liberec

DATACE:
květen 2017

SOUTĚŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Vojtěch Ružbatský

VIZUALIZACE:
Aoc