MĚSTSKÉ BYDLENÍ V POLIČCE

Navrhujeme příjemné městské prostředí pro klidný život napříč generacemi a sociálními vrstvami. Doplňujeme uliční čáru v ulici Revoluční a naopak potvrzujeme rozvolněný charakter zahradního města v ulici A. Ludmilové. Tato kombinace jednak umožňuje příznivé oslunění bytových domů a rovněž vytváří útulnou prostorovou situaci zahrady opatřené piazzettou, herními, pobytovými a odpočinkovými funkcemi. Standardy bytů odpovídají střednímu komfortu české společnosti a jsou orientovány na výhody městského typu bydlení i těsného kontaktu s přírodou. Jako bonus navrhujeme osluněné prostory teras a lodžií, skladové prostory a kočárkárny. Celý návrh podporuje komunitní charakter bytového okrsku s výhodami společné správy a údržby, to se odráží i v existenci společenské místnosti orientované do piazzetty. Celkové dimenzování projektu bylo limitováno možnými počty parkovacích míst.

LOKALITA:
Polička

INVESTOR:
Polička

SOUTĚŽ:
2020

SOUTĚŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová, Emily Hillová

VIZUALIZACE:
Aoc