NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA UHŘÍNĚVES

Navrhujeme civilní základní školu jako klíč k řešení problémů obce na dynamicky se rozvíjejícím okraji města. Potvrzujeme velkorysou koncepci zeleného pásu, napojujeme se na něj a vytváříme školní náměstí - nástupní prostor, dopravní přístav, který integruje cíle pěší, cyklistické, hromadné i individuální automobilové dopravy ze všech směrů. Členíme plochu školy pomocí zahrad a atrií. Diferencujeme hlavní vstup, vstup mladších žáků, veřejnosti i obsluhy. Nabízíme sportovní využití pro veřejnost v režimu nezávislém na provozu školy. Vyzdvihujeme krajinu a sportoviště na střechy domu. Zeleň působí v několika vrstvách včetně interiéru, doplňuje narušené městské prostředí a vytváří vnější výukovou krajinu. Vytváříme ochranný val vůči rušné komunikaci v ulici Přátelství.

LOKALITA:
Praha - Uhříněves

UŽITNÁ PLOCHA:
14 300 m2

INVESTOR:
Městská část Praha 22 - Uhříněves

SOUTĚŽ:
užší architektonická soutěž 2021

SOUTĚŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Jan Hájek, Jonáš Mikšovský, Emily Hillová, Tereza Březovská, Barbora Lopraisová

KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT:
Mikoláš Vavřín

ENERGETICKÝ KONCEPT:
Tomáš Matuška

AKUSTIKA:
Petr Novák (Ekola Group s.r.o.)

OSVĚTLENÍ:
Jan Kaňka

VIZUALIZACE:
Michal Slusar, Aoc