MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO PRAHU 3

Nová školka doplňuje stávající blokovou strukturu a tvoří jasnou hranici mezi ulicí a zahradou. Západně orientované třídy se přes pobytovou venkovní terasu otevírají do zahrady. Školka je rozdělena na menší celky s vlastními vstupy, příjemným měřítkem a lepší přehledností. Dvojice heren sdílí společnou jídelnu, do které mohou expandovat. Hlavním cílem je vytvořit vzájemně propojené prostory podporující kreativní prostředí s variabilitou jejich uspořádání.

LOKALITA:
Jeseniova, Praha 3

UŽITNÁ PLOCHA:
1 774 m2

SOUTĚŽ:
odměna, 2021

SOUTĚŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Jonáš Mikšovský, Emily Hillová, Natálie Kristýnková, Barbora Lopraisová

VIZUALIZACE:
Aoc