SPOLKOVÝ DŮM OTAVA

Návrh spočívá ve stavební úpravě Horaždovického kina a dostavbě knihovny, kluboven a nové kavárny ve spojujícím centrálním lobby. Původní hmota kina zůstavá zachována, pomocí čitelné instituce knihovny potvrzujeme nároží původní zástavby. Vznikají dva veřejné prostory – vstupní předprostor do Strakonické ulice s přilehlým parkem a obytná zahrada do ulice Plzeňské. Kolem objektu vzniká venkovní loubí.

LOKALITA:
Horažďovice

INVESTOR:
město Horažďovice

SOUTĚŽ:
První místo v architektonické soutěži, červen 2019

SOUTĚŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Vojtěch Beran, Josef Choc, Barbora Lopraisová, Filip Rašek, Ján Vyšný

VIZUALIZACE:
Aoc