Pokus o Paměť

Rozhovor s Emilem Přikrylem

Koncertní sály

Disertační práce na FA ČVUT, 2012

Revoluční ulice

Koncepční studie pro IPR Praha, 2018

Cesta pro kámen do Číny

Text pro časopis INTRO #04 Kámen

Dům nad Hvězdou. Vila na Bílé Hoře

Realizace pro časopis ERA21 2/2016: Stavět ve městě

Něco se na beton musí změnit

Publikace lávky v časopise RESPEKT 45/2019

Beton se vznáší nad vodami

Článek o lávce v magazínu Hospodářských novin Ego!