SPOLKOVÝ DŮM SLAVIA

Naším cílem je vytvořit instituci, která se stane hybatelem kulturního života v Českých Budějovicích. Slavia je nositelem velkého společenského potenciálu. Zachováváme původní obraz domu, fixovaný po generace v mysli obyvatel města. Uvnitř dům transformujeme do současné polohy a zvenku ho doplňujeme o dostavbu nového objemu sálu, čerpající z architektury původního návrhu Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Tím dosahujeme kontextuálnosti a srozumitelnosti zvoleného architektonického řešení, které se nespoléhá na autoreferenční a kontrastní novotvary. Vytváříme místo živé, propojené ze všech stran s městem, tavící kotlík kulturního života, univerzální instituci použitelnou pro všechny obyvatele města. Dům má pomyslné dva póly, představované na jedné straně Velkým sálem, sloužícím například pro pořádání plesů, konferencí, firemních večírků a koncertů (amplifikovaných i neamplifikovaných), tedy reprezentativními a kulturními akcemi s širokým společenským dopadem. Na druhém pólu je Malý sál, propojený s živou městskou kavárnou, kde předpokládáme program alternativní a progresivní. Malý sál tak vytváří zázemí pro dynamickou kulturní scénu, trvale zakotvenou ve struktuře a povědomí města. Náš návrh je vystavěn tak, aby se mohl stát jedním z klíčových projektů kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028.

LOKALITA:
České Budějovice

UŽITNÁ PLOCHA:
4 455 m2

INVESTOR:
město České Budějovice

SOUTĚŽ:
soutěžní dialog 2020

ARCHITEKTI:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová, Vojtěch Beran, Martin Petřík, Natálie Kristýnková, Jonáš Mikšovský, Jonáš Kolařík

AKUSTIKA:
Petr Novák (Ekola Group s.r.o.)

KONCEPT FUNGOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ:
Jiří Sulženko

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ:
Klára Kvízová

FYZICKÝ MODEL:
Miroslav Černý a Tereza Boháčová Nosková (architektonickemodely.cz)

FOTO MODELU:
Jiří Hroník

VIZUALIZACE:
Aoc