VÝSTAVA NEBOURAT! PODOBY BRUTALISMU V PRAZE

Architektonické řešení výstavy je založeno na minimálním zásahu do výstavního prostoru Veletržního paláce. Většina vystavovaných originálních plánů, perspektiv a fotografií je instalována v subtilních vitrínách ze skla a kovu, které umožňují vystavení různých druhů originálů. Vitríny jsou umístěny v rastru, který sjednocuje členitý prostor výstavy. Tento systém je doplněn solitery soklů se sochami, prostoru s dobovým nábytkem, letmo instalovanými vitrínami kotvenými na sloupy pomocí červených kurtů. Klíčovým momentem osvětlení celé instalace jsou typograficky zpracované průsvitné plachty, zakrývající okna a vytvářející příznivé tlumené rozptýlené světlo. Výstavu otevírá informační panel s dobovými fotografiemi architektury z období 60-80 let ve formě iluzorní architektury s odkazem na dobové „výstavky úspěchů“. Celý výstavní prostor je pojednán důsledným typografickým informačním řešením, pokrývajícím různé povrchy v prostoru a sjednocujícím barevně celkovou instalaci tak, aby se propisovala v celém prostoru Malé dvorany Veletržního paláce.

LOKALITA:
Národní galerie v Praze
Veletržní palác

DATACE:
2020

KURÁTORKA VÝSTAVY:
Helena Doudová

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
Ondřej Císler

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ:
Klára Kvízová

FOTOGRAFIE:
Olja Triaška Stefanović

PRODUKČNÍ VÝSTAVY:
Barbora Vejsadová

STAVBA:
Studio Griff, AZ Glass s.r.o.

FOTOGRAFIE VÝSTAVY:
Katarína Hudačinová