SENIORSKÉ BYDLENÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA V JEŘMANICÍCH

Navrhujeme jedinečný venkovní obytný prostor, vymezený budovami mateřské školy a seniorského bydlení, malou vodní nádrží (rybníkem), její hrází s promenádou a stromořadím, prostor navazující na okolní obytnou krajinu a rozvolněnou zástavbu původní vsi.

LOKALITA:
Jeřmanice

UŽITNÁ PLOCHA:
3 463 m2

INVESTOR:
obec Jeřmanice

SOUTĚŽ:
2.místo, 2021

SOUTEŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová, Jonáš Mikšovský, Natálie Kristýnková, Emily Hillová

KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT:
Mikoláš Vavřín

VIZUALIZACE:
Aoc