OBECNÍ DŮM V PANENSKÝCH BŘEŽANECH

Navrhujeme nový obecní dům, jehož základními vlastnostmi je variabilita, kontextuálnost a příjemná atmosféra podporující komunitní charakter. Náves upravujeme do podoby přírodě blízkého veřejného prostoru. Tvarování objemu domu vychází z vernakulární morfologie vesnické zástavby, kompozice průčelí je určena štítovou zdí s velkým oknem, které zajišťuje kontakt veřejného prostoru s děním v domě. Foyer s barem se otevírá do nového obytného dvora vymezeného sousedním domem. Sál i klubovna mají samostatné vstupy a jsou propojitelné s hlavním prostorem foyer. Knihovna má vlastní klidový režim.

LOKALITA:
Panenské Břežany

UŽITNÁ PLOCHA:
450 m2

INVESTOR:
Městský úřad Panenské Břežany

SOUTĚŽ:
1. cena

SOUTĚŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová

VIZUALIZACE:
Aoc