VILA NA TYRŠOVĚ NÁMĚSTÍ, ROZTOKY

Rekonstrukce jako znovuvybudovaní místa. Rekonstruujeme genius loci, odstraňujeme nános nekvalitního slepence původní stavby, zachováváme to nejčistší. Na místě jsme našli dům velký svým vnějším objemem ale paralyzovaný troglodytní dispozicí. Artikulujeme velkolepý obytný prostor zahrady, vymezený monumentální fasádou, terasou a převisem střechy, spojený s vysokým hlavním obytným prostorem vnitřním. Dům se obrací do zahrady a chrání pohodlí a soukromí svých obyvatel. Původní terrazzové schody povyšujeme na jeden z podstatných motivů domu, doplňujeme terrazzo nové. Potvrzujeme lokálně typické využití cihel v exteriéru. Náš "rekonstruktivní" přístup se odráží i v minimálním jazyce architektury. Používáme ušlechtilé a drahé materiály, a činíme tak racionálně, uměřeně. Nebojíme se nové řádovosti, rezonujeme s nadčasovou povahou místa, jednoho z nejstarších sídel v centru české kotliny. V době, kdy se město roztéká do krajiny, vidíme v rozlohou malých Čechách obrovský potenciál k přestavení pokleslých domů na krásných místech v krajině, na zkušeností a tradicí potvrzených nejlepších místech krajiny pro bydlení. Stavíme rádi pěkné nové domy na místech starých budek a kůlniček. Návrh vznikl ve dvou variantách, výsledná podoba je ovlivněna klientovým přáním “konzervativního” řešení. Obě varianty záměrně sledují koncepci “klasicizující” výrazové polohy.

LOKALITA:
Roztoky

CELKOVÁ PLOCHA:
zastavěná 214 m2, včetne terasy
užitná 330 m2

NÁKLADY:
cca 12 mil. Kč

ARCHITEKTI:
Ondřej Císler, Pavel Hnilička, Jan Dluhoš, Petra Bláhová-Kandusová, Ondřej Dušek

VIZUALIZACE:
Aoc